TECTYLProdukter

Hva du enn trenger å beskytte mot korrodering, finnes det et produkt i Tectyl-serien som passer perfekt for jobben.

Produsert av Valvoline, har Tectyl i over 75 år vært en de mest suksessrike rustbeskyttelsene i verden. 

Med ny formula har Tectyl blitt forbedret for å møte kravene til "gjør-det-selv-markedet" og andre ikke-industrielle brukere. Forsøk våre produkter for å beskytte mot korrodering - det finnes ingen mer effektive eller anvendelige!