Velkommen til Gjersjøen Antirust!

Gjersjøen Antirust har drevet med antirustbehandling av biler siden 1970

Gjersjøen Antirust har over 45 års erfaring med kvalitetsbehandling av biler. I 2007 flyttet vi inn i nye lokaler i Rosenholmveien 47. Verkstedet har det mest moderne utstyr for ivaretakelse av bilen. Produktene vi leverer er antirustbehandling av personbiler, varebiler og bobiler, samt utbedring, sandblåsing og støydemping.