Arbeidsprosedyre

 

Fremgangsmåte

 1. Rengjøring av bilens understell
 2. Tørking
 3. Kontroll av understell
 4. Sprøyting
 5. Klargjøring
 6. Generelt

 

Bilen besiktiges grundig

 • Rengjøring; Innerskjermer og deksler skal være demontert på en slik måte at man sikrer god regjøring bak disse. Grundig rengjøring med høytrykk er en forutsetning for et godt resultat. Etter vask foretas en grundig innspeksjon.
 • Tørking; foregår i godt ventilerte rom med varme og høy utskifting av luft. Bilens understell og hulrom må være tørr før behandling kan starte.
 • Kontroll av understell; All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv, eller lignende verktøy. Hvis det er overflate rust må dette fjernes/utbedres. Dersom det er alvorlig rustangrep, som utvidelse av falser, gravrust og lignende, vil kunden bli underrettet om at utbedring må foretas før komplett behandling kan utføres.
 • Sprøyting; Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekkes med lakkvern for å beskytte utvendige flater mot TECTYL. Alle hjul demonteres og bremseskiver dekkes med plast. Hver bilmodell har et eget sprøyteskjema som følges.Aller først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn TECTYL. Deretter sprøytes hele understellet med samme produkt. Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler. Alle plugger og avmonterte deksler og innerskjermer monteres før påføring av tykk TECTYL på bilens understell. Det sprøytes tykk TECTYL på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel, bremseskjold, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet. Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys. Bilen settes til tørking/herding i tempererte lokaler.
 • Klargjøring; Bilen rengjøres nøye utvendig og innvendig. Det kontrolleres at alle huller er plugget, og eventuelle tilstoppede dreneringshull i dører og kanaler stikkes opp.
 • Ved levering informeres kunden at det en kortere periode vil forekomme noe renning av TECTYL som fjernes med en sprayflaske og klut som kunden får med.